โขนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ

10387

วันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2557

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รอบนักเรียนและผู้ปกครอง 10.00 น.

รอบการกุศลและบุคคลทั่วไป 14.00 น.

งานแถลงข่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s