กองเชียร์สาธิตประสานมิตรใน “สาธิตสามัคคี 2557”

http://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=DpVvfeNqs98

Advertisements