การสรรหานายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร

เรียนสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร
ด้วยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร มีความประสงค์จะรับสมัครสมาชิกสามัญ เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร สมาชิกสามัญที่จะเข้ารับการเลือกตั้งสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www. satitprasarnmit.com หรือ ติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมศิษย์เก่าสาธิต ประสานมิตร เลขที่ 174 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 0 2258 8448 ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

ประกาศสรรหานายกสมาคม.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s